Inbjudan till MADICKENDAGEN 8/11 2019

MADICKENDAGEN anordnas av TRIS skyddade verksamhet Madickengården och är en fortbildningsdag som riktar sig exklusivt till chefer och handläggare på socialtjänst. Medverkande föreläsare har flera års teoretiska och/eller praktiska erfarenheter av hedersrelaterat våld och förtryck från sina respektive fält.

Kommunikationsverktyget Våga förstå!

Kommunikationsverktyget Våga förstå! hjälper barn och unga med kommunikationssvårigheter att uttrycka känslor och berätta om sin utsatthet med hjälp av emojis och bilder. Verktyget är unikt då det inkluderar hedersvåldsutsatta barn och ungas erfarenheter av exempelvis barn- och tvångsäktenskap samt könsstympning.