Kommunikationsverktyget Våga förstå!

Kommunikationsverktyget Våga förstå! hjälper barn och unga med kommunikationssvårigheter att uttrycka känslor och berätta om sin utsatthet med hjälp av emojis och bilder. Verktyget är unikt då det inkluderar hedersvåldsutsatta barn och ungas erfarenheter av exempelvis barn- och tvångsäktenskap samt könsstympning.