Eget boende

Madickengården ger kunskap om och möjlighet till självständighet, egen ekonomi och ett eget boende.

Madickengården ger kunskap om och möjlighet till självständighet, egen ekonomi och ett eget boende.

Eget boende i Madickengårdens regi

Madickengårdens mål är att alla som placeras hos oss ska få förutsättningar för att leva ett självvalt och självständigt liv fritt från våld och förtryck. Vi har flera goda exempel på att det är fullt möjligt så länge tid, stöd och kompetens finns.

Ett viktigt steg på vägen till självständighet är möjligheten till ett eget boende, något som vi kan erbjuda individer som är placerade på hos oss.

Individer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck har berövats alla möjligheter till att bygga ett självvalt liv fritt från våld och förtryck.

Under uppväxten finns inga möjligheter för att ta till sig den kunskap som krävs för att vara självständig, ha en egen ekonomi och ett eget boende. Under placeringen på Madickengården tillgodoses varje enskild individ med verktyg som ska kunna användas efter avslutade insatser.

 

Erbjudande om eget boende

Avgörande för självständighet är möjligheten till ett eget boende. Då det är svårt att få tag i hyreslägenheter så erbjuder Madickengården de individer som är tillräckligt självständiga ett hyreskontrakt i Madickengårdens regi. Detta ger individen en unik möjlighet att skapa sig en egen plattform och så småningom hitta en permanent boendelösning för sin framtid.

Madickengården erbjuder även kontaktmannaskap under den första tiden efter inflytt till eget boende. Ett kontaktmannaskap erbjuder praktisk hjälp i frågor som kan vara fortsatt svåra med också stöttning i sociala och psykosociala frågor. Kontaktmannaskapet slussas ut i takt med individens kapacitet och förmåga att stå på egna ben.

Läs mer om våra kontaktmannaskap här

Kontakta oss för mer information

Av säkerhetsskäl kan vi inte gå in på detaljer om formerna för eget boende, men om du som socialtjänsthandläggare har fler frågor så kan du kontakta oss via mail [email protected] eller via vår nationella jourtelefon: 0774-406 600 (öppettider vardagar 9-17).