Välkommen till Madickengården

Madickengården bedriver skyddat boende och familjehem anpassat för vuxna, kvinnor som män, barn, par, HBTQ-personer samt personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Madickengården har även stor erfarenhet av särskilda sårbarhetsaktorer såsom förhöjd hotbild, självskadebeteende och förstärkt PTSD.

Madickengården arbetar för att alla som placeras hos oss ska få förutsättningar för att leva ett självvalt liv, få en egen försörjning och eget boende samt att ingen ska återvända till en våldsam och destruktiv miljö.

Madickengården erbjuder bland annat dygnet-runt bemanning, erfaren och utbildad personal, högkvalitativt skydd- och säkerhetslösningar, stöd i kontakt med myndigheter, anpassad säkerhetsutbildning för placerade och samtal med psykolog.