Hälsoprofil

På Madickengården uppmuntras sysselsättning i sociala sammanhang

På Madickengården uppmuntras sysselsättning i sociala sammanhang

Madickengårdens hälsoprofil

Madickengården har en unik hälsoprofil där vi genom träning och rörelse ger kroppen och själen möjlighet att läka. Genom att testa nya träningsformer och skapa nya hälsosammare vanor ska den placerade få en sund och hållbar livsstil.

 
Både träning och sociala aktiviteter är viktiga byggstenar i arbetet för ökad hälsa och ett bättre mående.

Både träning och sociala aktiviteter är viktiga byggstenar i arbetet för ökad hälsa och ett bättre mående.

Träning och hälsa

Madickengården har stor erfarenhet av placerade individer som har PTSD och/eller andra former av psykisk ohälsa. Forskning visar att träning, rörelse och goda levnadsvanor såsom sömn och kost kan lindra besvären av psykisk ohälsa och förenkla vardagen.

Mot bakgrund av detta har Madickengården utvecklat en unik hälsoprofil som placerade får möjlighet att ta del av. Träning och aktivitet integreras som är naturlig del av vardagen. Den placerade får ta del av kunskapshöjande insatser för att lära sig om varför sömn, rörelse och kost är avgörande för hälsan. Den placerade ges möjlighet att testa olika träningsformer för att hitta något som passar. Personal är själva aktiva och är med både för att vägleda och motivera.

Både stora och små sociala aktiviteter hjäper på vägen mot hälsa och sysselsättning,

Både stora och små sociala aktiviteter hjäper på vägen mot hälsa och sysselsättning,

Sociala aktiviteter och sysselsättning

En annan viktig faktor för måendet är att individen inte passiviseras under tiden på Madickengården. Madickengården lägger därför stor vikt på sysselsättning och sociala aktiviteter. Den placerade erbjuds du att delta i både stora och små sociala aktiviteter på regelbunden basis. På Madickengården arbetar personal för att den placerade ska komma ut i någon form av individuell anpassad sysselsättning såsom studier, praktik, eller arbete. Arbetet görs tillsammans med den placerade där hänsyn tas till individens förmåga och kapacitet.

Parallellt med ovanstående arbete finns möjlighet till samtal både enskilt och i grupp tillsammans med Madickengårdens socionomer. Placerade på Madickengården har även möjlighet till samtal med en psykolog som är kopplad till vår verksamhet.