Så arbetar vi

Madickengården arbetar efter ledorden trygghet, självständighet och utveckling och som placerad ska man få känslan av att komma till en trygg plats, därför lägger vi stor vikt på den fysiska miljön.

Madickengården har ett eget säkerhetsteam och erbjuder unika säkerhetslösningar inom bland annat IT och skalskydd.

Madickengården tar emot vuxna, kvinnor som män, barn, par, HBTQ-personer samt personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Barn som placeras på Madickengården, med eller utan vårdnadshavare, får särskilt anpassade insatser och det finns ett tydligt barnperspektiv i alla led. Madickengården har en särskild enhet som är anpassad för personer med intellektuell funktionsnedsättning med bland annat kommunikationsstöd i form av pictobilder.

Madickengården erbjuder fem olika boendeformer; 24h-boende, förstärkt utsluss, konsultativt familjehem, jourhem samt möjlighet till eget boende. För att omhänderta individens behov även efter tiden på skyddat boende erbjuder vi även kontaktmannaskap.

 
Madickengårdens arbetsmetoder är speciellt framtagna för att hjälpa individer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck

Madickengårdens arbetsmetoder är speciellt framtagna för att hjälpa individer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck

Arbetsmetod

Varje individ som kommer till Madickengården ska få förutsättningar för att kunna leva ett självständigt liv fritt från hedersrelaterat våld och förtryck. Allt arbete utgår ifrån Madickgårdens utarbetade koncept ”Landa, Starta, Flyga” där den placerade först får möjlighet att landa i sin nya tillvaro för att sedan börja bygga sitt framtida liv.

 
Madickengården har välbeprövade och tydliga rutiner för säkerhet och skydd som omhändertas av verksamhetens säkerhetsteam

Madickengården har välbeprövade och tydliga rutiner för säkerhet och skydd som omhändertas av verksamhetens säkerhetsteam

Säkerhet

Den som placeras på Madickengården har oftast en väldigt stor hotbild. Verksamheten har tydliga och välbeprövade säkerhetsrutiner, som bland annat innefattar, säkert internet, skalskydd och informations- och kunskapshöjande insatser för den placerade i syfte att öka medvetenheten om sitt skydd.

 
Madickengårdens hälsoprofil handlar inte bara om träning och hälsa utan även om sociala aktiviteter och sysselsättning.

Madickengårdens hälsoprofil handlar inte bara om träning och hälsa utan även om sociala aktiviteter och sysselsättning.

Hälsoprofil

Madickengården har utvecklat en unik hälsoprofil där träning och aktivitet integreras som är naturlig del av vardagen. Träning, rörelse, god sömn och hälsosam kost kan lindra besvären av psykisk ohälsa, förenkla vardagen och ge möjlighet till läkning. 

 
Madickengårdens utreder vilka behov av stöd som finns hos både barnet och föräldern vid en placering.

Madickengårdens utreder vilka behov av stöd som finns hos både barnet och föräldern vid en placering.

Föräldrastöd

När individer har utsatts för våld under längre tid samt lever under ett ständigt hot så är deras behov av stöd i föräldrarollen stor. Madickengården utreder förälderns förmåga samt barnets behov och planerar utifrån det de stödinsatser som behövs. 

 
Alla Madickengårdens enheter är barnanpassade och utformade för att stimulera till lek, lust, kreativitet och lärande.

Alla Madickengårdens enheter är barnanpassade och utformade för att stimulera till lek, lust, kreativitet och lärande.

Barnperspektiv

Madickengården tar emot barn med eller utan sin vårdnadshavare och arbetar alltid med ett tydligt barnperspektiv. Madickengårdens samtliga enheter är barnanpassade och ska stimulera till lek, lust och kreativitet. 

 
Madickengårdens personal har både utbildning om och lång erfarenhet av att arbeta med individer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Madickengårdens personal har både utbildning om och lång erfarenhet av att arbeta med individer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Hur en placering går till

Vid en placering omhändertar Madickengården alla delar så att du som socialsekreterare ska kunna lägga ditt fokus på myndighetsutövningen.