Om oss

Madickengården är en del av TRIS – tjejers rätt i samhället. TRIS är en ideell organisation som sedan år 2002 har arbetat förebyggande, akut och kompetenshöjande mot hedersrelaterat våld och förtryck samt har spetskompetens när det gäller att arbeta med hedersvåldsutsatta. TRIS är den första organisationen i Sverige som kartlagt omfång och karaktär av hedersrelaterat våld och förtryck bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och har arbetat med målgruppen sedan 2004.

Sedan starten år 2002 har TRIS mött individer vuxna, ungdomar och barn som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Målgruppens särskilda behov är något TRIS identifierat som nödvändigt vid skyddsplaceringar och stödinsatser.

År 2014 öppnade TRIS därför Madickengården skyddat boende och förstärkta familjehem anpassat för individer, barn som vuxna, par, HBTQ-personer och personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Vid tidpunkten fanns det inte några skyddade boenden som både hade kunskap om hedersrelaterat våld och om intellektuell funktionsnedsättning. Madickengården blev det första boendet i Sverige med bland annat den inriktningen.

 
 
blur-blurred-background-bokeh-1156684-300x300.jpg

Madickengårdens jourtelefon

Har du frågor och funderingar om våra verksamheter eller behöver du råd och stöd i enskilda ärenden innan du tar ett beslut om placering? Då är du varmt välkommen att kontakta oss på vår nationella jourtelefon för yrkesverksamma. Vi som svarar har flera års erfarenhet av arbete med individer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Madickengårdens jourtelefon: 0774 - 406 600
E-post: [email protected]
Placeringar tas emot dygnet runt.

 
Madickengårdens mål är att erbjuda rätt stöd och skydd för individer som utsatts för hedersrelaterat våld och förttryck så att de kan leva ett självvalt liv.

Madickengårdens mål är att erbjuda rätt stöd och skydd för individer som utsatts för hedersrelaterat våld och förttryck så att de kan leva ett självvalt liv.

Organisation

Madickengårdens målsättning är att alla som placeras hos oss ska få förutsättningarna för att kunna leva ett självvalt liv med egen försörjning och eget boende samt att ingen återvänder till en våldsam och destruktiv vardag. För att erbjuda rätt stöd och skydd har Madickengården kvalificerad personal med vana att arbeta med målgruppen samt fem olika typer av boendeformer. 

 
Madickengårdens personal är bland annat utbildade socionomer, beteendevetare och jurister med lång erfarenhet av målgruppen och dess behov.

Madickengårdens personal är bland annat utbildade socionomer, beteendevetare och jurister med lång erfarenhet av målgruppen och dess behov.

Kompetens

Madickengårdens personal har kvalificerad utbildning och lång erfarenhet av målgruppen som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. På Madickengården arbetar socionomer, beteendevetare, pedagoger it- och säkerhetsexperter och jurister. Madickengården har även psykologer kopplade till verksamheten.

 
Bok_lexikon_actionvance-HrUde9pFVtk-unsplash_ORIGINAL.jpg

Begrepp

Här har vi samlat korta förklaringar till de begrepp som används inom hedersrelaterat våld och förtryck samt de uttryck det hedersrelaterade våldet och förtrycket kan ta.