Organisation

Om Madickengårdens organisation, dess personal och dess arbetsmetoder.

Om Madickengårdens organisation, dess personal och dess arbetsmetoder.

 

Madickengårdens organisation

Madickengården grundades år 2014 av TRIS – Tjejers Rätt i Samhället. Madickengården erbjuder plats till individer, barn som vuxna, som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Madickengårdens skyddade boenden är en av de få i Sverige som tar emot par, HBTQ-personer och personer med intellektuell funktionsnedsättning som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Blomma-10-kelly-sikkema-unsplash-webb-2500x1656.jpg
Bok-1-colton-sturgeon-unsplash-webb-2500x1667.jpg

Madickengårdens personal

Personal på Madickengården är bland annat utbildade socionomer, beteendevetare och jurister med lång erfarenhet av målgruppen som utsatts för hedersrelaterat förtryck och våld. Personalen har även intern utbildning inom bland annat hedersrelaterat förtryck och våld, konflikthantering, HLR, säkerhet och skydd, barn och vuxna med särskilda behov, suicid, risk- och skyddsinstrument, Trappan samt BBIC. Vidare har Madickengården psykologer kopplade till verksamheten som placerade individer kan få samtal hos.

Läs mer om Madickengårdens kompetenser här.

 

Har du frågor om Madickengårdens verksamhet eller vill placera hos oss?

Kontakta vår nationella jourtelefon 0774 – 406 600 för råd och tips för hur du går vidare.

Madickengårdens arbete

Madickengårdens mål är att alla som bor hos oss ska få förutsättningarna att leva ett självvalt liv, få en egen försörjning och eget boende samt att ingen återvänder till en våldsam och destruktiv vardag. För att erbjuda rätt stöd och skydd har Madickengården olika typer av boendeformer:

  • Dygnet-runt boende (personal på plats dygnets alla timmar)

  • Förstärkt utsluss

  • Konsultativt familjehem (Tillståndspliktiga)

  • Jourhem

  • Eget boende

Madickengårdens arbete utgår ifrån konceptet ”Landa, Starta, Flyga” där målsättningen är att varje individ ska:

  • Få kunskap om sina rättigheter och skyldigheter i samhället

  • Ta ägandeskap för sin egen kropp

  • Bli en självständig individ

  • Bygga förutsättningar för ekonomisk och social trygghet

  • Klara av ett eget boende

Läs mer om Madickengårdens arbetsmetod här.