Handledning

Madickengården erbjuder handledning till yrkesverksamma via TRIS – tjejers rätt i samhället. Handledningen kan vara ett komplement till TRIS utbildningar, men kan också utformas oberoende av en genomgången utbildning. TRIS kan bistå med handledning i enskilda ärenden som rör personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck samt handleda arbetsgrupper där det finns ett behov av kompetensförstärkning och fördjupning av ämnet hedersrelaterat våld och förtryck utan någon direkt koppling till ett enskilt ärende.

 
 
Madickengården bistår via TRIS med handledning både som komplement till utbildning och fristående.

Madickengården bistår via TRIS med handledning både som komplement till utbildning och fristående.

Handledning

Du kan läsa mer om vår handledning hos TRIS eller skicka en förfrågan till [email protected].