Placera i familjehem

Madickengården har höga krav på familjehemmen men ger också omfattande stöd i form av handledning, jour och regelbunden utbildning.

Madickengården har höga krav på familjehemmen men ger också omfattande stöd i form av handledning, jour och regelbunden utbildning.

 
Madickengårdens familjehem

Madickengårdens familjehem

Madickengårdens familjehem

Madickengården erbjuder individer, barn som vuxna, par, HBTQ-personer och personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck förstärkta familjehem med möjlighet till trygghet, återhämtning och utveckling. All placering på Madickengården sker via socialtjänsten och som socialtjänstsekreterare ska det vara enkelt att placera hos oss. Vi omhändertar det mesta och återkopplar till dig regelbundet så att du kan fokusera på myndighetsutövningen.

När en placeringsförfrågan kommer in till Madickengården får du som socialtjänstsekreterare kontakt med en av våra placeringshandläggare som hjälper dig att hitta den bästa placeringsformen för den enskilda individen. När beslut sedan är taget om att individen ska placeras på ett av våra familjehem så tas kontakten över av en av våra familjehemskonsulenter som därefter är den du kommer ha fortsatt kontakt med.

Madickengårdens familjehem är noggrant utredda av våra familjehemskonsulenter genom bland annat BRA-fam, samt Madickengårdens egna utredningsmaterial.  Familjehemskonsulenten ansvarar för att hitta ett lämpligt familjehem till individen, detta görs främst genom matchning.  Du som socialsekreterare är självklart med under hela processen. För att förenkla processen för samtliga arbetar vi på Madickengården med stor flexibilitet och ombesörjer det praktiska inför en placering. Exempelvis erbjuder vi hämtning och/eller är behjälpliga med säkerhetsrutiner vid lämning hos oss på Madickengården.

Inflytt

När den placerade flyttar in i familjehemmet utgår vi från samma arbetsmodell ”Landa, Starta, Flyga” som i övriga verksamheter. Det innebär att den placerade individen initialt får tid att landa i sin nya tillvaro för att lära känna familjehemmet och bekanta sig med närområdet. Efter en tid kan sedan processen att bygga sitt nya liv och framtid starta. Initialt utreder Madickengårdens familjehemskonsulent med hjälp av familjehemmet den placerades behov, mående och hotbild för att sedan kunna upprätta en genomförandeplan och säkerhetsplanering, som uppdateras regelbundet. Läs mer om vår arbetsmetod här.

Under handledning av Madickengårdens familjehemskonsulenter står familjehemmet för den dagliga omsorgen och stödet till den placerade individen. Det innebär bland annat att ombesörja de basala behoven, skyddet, det psykosociala stödet, social samvaro och aktiviteter samt förskola/skola eller stöd i att hitta arbete. Den placerade får också en egen kontaktperson från Madickengårdens verksamhet.

Familjehemmet har tillgång till handledning på regelbunden basis samt jour dygnet runt alla dagar på året.

Uppföljning

Madickengården strävar efter högsta möjliga kvalité i samtliga av våra familjehem. För att kunna garantera detta följer vi upp familjehemmet och den placerades hälsa och utveckling regelbundet. Detta görs genom hembesök, samtal med familjehemmet, samtal med den placerade, månadsrapporter och handledning.

För att du som socialtjänstsekreterare ska kunna följa placeringen får du tal del av månadsrapporter, hot- och riskbedömning, genomförandeplan, säkerhetsplanering och andra relevanta dokument. Socialtjänstmöten bokas även in regelbundet och i samråd med dig.

Vill du placera i en av Madickengårdens familjehem?

Ring vår nationella jourtelefon: 0774-406 600 eller maila [email protected]en.se