Bli familjehem

Madickengården har höga krav på familjehemmen men ger också omfattande stöd i form av handledning, jour och regelbunden utbildning.

Madickengården har höga krav på familjehemmen men ger också omfattande stöd i form av handledning, jour och regelbunden utbildning.

 
Att bli familjehem

Att bli familjehem

För dig som vill bli familjehem

Att vara familjehemsförälder är ett åtagande som kräver tid, tålamod och en vilja att förbättra ett barn eller en vuxen persons livssituation. Madickengården sätter mycket höga krav på våra familjehem. Genom en gedigen utredning och begäran om nödvändiga utdrag avgör vi om du som är intresserad, har kapaciteten och viljan att klara av ett uppdrag som familjehem. Vi erbjuder samtliga av våra familjehem regelbunden handledning, 24h-jour och en adekvat utbildning.

Som familjehem på Madickengården förutsätter vi att du åtar dig uppdraget med stor vilja och övertygelse om att du kan klara av uppdraget. Vi ställer höga krav på våra familjehem men ger också omfattande stöd i form av handledning, jour och regelbunden utbildning.

Utredningen

När du anmäler intresse av att vara familjehem på Madickengården påbörjas en utredningsprocess där varje enskild myndig familjemedlem blir utredd var för sig. Utredningen sker i fler olika steg:

  1. En första screening

  2. Begäran om utdrag från bland annat misstanke- och brottsregistret, försäkringskassan och kronofogden.

  3. Hembesök

  4. Djupintervju och analys

  5. Slutgiltigt beslut

Vid utredning av familjehem ställer Madickengården mycket höga krav på att familjen bland annat har en stabil ekonomi, ett ordnat hem, trygga och stabila vuxna, ett tydligt barnperspektiv samt att familjen är väl integrerad i det svenska samhället. Som sökande ska man vara beredd på att Madickengårdens familjehemskonsulenter ställer många frågor som ibland kan kännas obekväma och privata men som är väsentliga för att en adekvat bedömning ska kunna göras. Madickengården ställer också krav på att familjen ska bjuda in den placerade individen som en naturlig del av familjen samt att familjen ska vilja ha kontakt med den placerade efter avslutade insats i familjehemmet.

Som godkänt familjehem genomgår du en obligatorisk familjehemsutbildning som bland annat innefattar hedersrelaterat våld och förtryck, intellektuell funktionsnedsättning, aktuella lagar, socialstyrelsens föreskrifter, psykisk ohälsa samt hjärt- och lungräddning. Du får också en genomgång av skydd och säkerhet som kompletteras när en individ placeras hos familjen.

Att vara familjehem

När ett familjehem har blivit godkänt och en förfrågan om placering har inkommit görs en matchning. Under matchningen gör Madickengårdens familjehemskonsulent en bedömning utifrån vinjetter om den placerade och familjehemmet skulle kunna fungera tillsammans. Om så är fallet och den placerade flyttar in i familjehemmet så finns en familjehemskonsulent med hela vägen och stöttar i frågor som kan uppkomma, särskilt i början. Familjehemmet har också tillgång till regelbunden handledning och jour dygnet runt under årets alla dagar.

Familjehemskonsulenten följer upp med familjehemmet och den placerade löpande genom bland annat hembesök och samtal med både den placerade och familjehemmet. Den placerade har också en kontaktperson från Madickengården som följer upp placeringen regelbundet. Som familjehem får du också skriva en månatlig rapport om den placerades utveckling.

Är du intresserad av att bli familjehem?

Om du är intresserad av bli familjehem så kan du maila [email protected] eller ring 0774-406 600