Skyddat boende

Skyddade boendeformer på Madickengården

Madickengården bedriver skyddat boende och familjehemsverksamhet som tar emot individer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och är Sveriges enda skyddade boende som har specialiserad kunskap om målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Madickengården är en del av TRIS- tjejers rätt i samhället som sedan år 2002 arbetat mot hedersrelaterat våld och förtryck. I verksamheten finns både lång erfarenhet och dokumenterad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck bland personer med eller utan intellektuell funktionsnedsättning. Madickengårdens mål är att alla som placeras inom verksamheten ska få förutsättningar för att leva ett självvalt liv, få en egen försörjning och eget boende samt att ingen ska återvända till en våldsam och destruktiv vardag.

Madickengården tar emot vuxna, kvinnor som män, barn, par, HBTQ-personer samt personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har även stor erfarenhet av att ta emot personer med andra särskilda sårbarhetsfaktorer såsom självskadebeteende och förstärkt PTSD. Vi tar emot placeringar enligt både SoL och LVU. Samtliga placeringar sker via Socialtjänsten.

 

Madickengården erbjuder fem skyddade boendeformer:

mg-skyddshus-01-300px.png

Skyddat boende dygnet runt

Skyddat boende dygnet runt

Skyddat boende dygnet runt med personal på plats dygnets alla timmar, möjlighet för fysiska stödsamtal och psykosocialt stöd.

mg-skyddshus-02-300px.png

Skyddat boende i konsultativt familjehem

Konsultativt familjehem

Skyddat boende i konsultativt familjehem. Familjehemmen är tillståndspliktiga. Vi erbjuder stöd och handledning dygnet runt för samtliga familjehem inom vår verksamhet.

mg-skyddshus-03-300px.png

Skyddat boende i jourhem

Jourhem

Skyddat boende i jourhem för kortare och mer akuta placeringar samt när en individs behov och hotbild behöver utreddas.

mg-skyddshus-04-300px.png

Skyddat boende med förstärkt utsluss

Förstärkt utsluss

Skyddat stödboende med förstärkt utsluss är ett mellansteg på väg till självständigt boende där stöd och personalkontakt anpassas efter behov.

mg-skyddshus-05-300px.png

Eget boende

Eget boende

Unik möjlighet att få sin första egna lägenhet.

 

Val av skyddat boende

Vilken boendeform som är aktuellt för en individ avgörs från fall till fall där hänsyn tas till ålder, kön, hotbild och stödbehov.

Personer som placeras på Madickengården har ofta en mycket stor hotbild samt flera sårbarhetsfaktorer. Därför kretsar all verksamhet inom Madickengården kring noggrant framtagna säkerhetsrutiner. Madickengården har ett eget säkerhetsteam och all personal är utbildad inom säkerhet och skydd och samtliga placerade får en enskild anpassad säkerhetsplanering.

Läs mer om Madickengårdens säkerhetsarbete här.

Skyddat boende med särskilda insatser för pojkar och unga män

Madickengårdens skyddade boende och konsultativa familjehem tar emot pojkar och unga män som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. De kan riskera tvångsäktenskap eller uppfostringsresor, har blivit ihop med ”fel” partner eller tvingas att kontrollera systrar/andra kvinnliga släktingar. Pojkar och unga män på skyddade boenden som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck behöver särskilda insatser. Läs mer om Madickengårdens särskilda insatser för pojkar och unga män här.

Skyddat boende på Madickengården

För att tillvaron på Madickengården ska vara så trygg som möjligt samt för att individerna ska komma vidare i livet efter en placering så erbjuder Madickengården:

 • Utarbetade säkerhetsrutiner; exempelvis kring skyddade personuppgifter, skalskydd och vår unika IT-lösning.

 • Anpassad säkerhetsplanering för personer med eller utan intellektuell funktionsnedsättning, med utgångspunkt i Madickengårdens metod ”Säkerhetshäftet”

 • Risk- och skyddsbedömningar utifrån i första hand PATRIARK, vid behov SARA samt Madickengårdens egna instrument.

 • Anpassade risk- och skyddsbedömningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.

 • Tydligt barnperspektiv och särskilt utarbetade rutiner och insatser för placerade barn

 • Trappansamtal

 • Underlag till barnavårdsutredningar (BBIC) samt övriga socialtjänstutredningar

 • Anpassat stöd- och motivationsprogram för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

 • Stöd i kontakt med myndigheter, vård, skola/arbete etc.

 • Stöd i juridiska processer såsom vårdnadstvister och LVU.

 • Kontaktpersoner för varje enskild placerad.

 • Madickengårdens egen hälsoprofilsprogram

 • Stöd- och motivationssamtal

 • Samtal med psykolog

Behöver du rådfråga kring en eventuell placering?

Kontakta vår nationella jourtelefon 0774 – 406 600 för råd och tips för hur du går vidare.