Föräldrastöd

Madickengården utreder den placerade familjens behov och ger det föräldrastöd de behöver.

Madickengården utreder den placerade familjens behov och ger det föräldrastöd de behöver.

 

Föräldrastöd på Madickengården

Madickengården erbjuder föräldrastöd till de våldsutsatta föräldrar som placeras hos oss. I början av en placering utreder Madickengården vilket stödbehov som finns hos barnet samt vilken förmåga föräldern har att ombesörja behoven.

Madickengården tar emot föräldrar, oftast mammor, med sina barn för skydd och stöd. När en individ har utsatts för våld under längre tid samt lever under hot så är behov av stöd i föräldrarollen stor.

När barn kommer till oss tillsammans med sin förälder så utreder vi vilka behov som finns hos både barnet och föräldern. Utöver förälderns förmåga att ombesörja för barnets behov utreder vi även förälderns motivation att göra det. Utifrån detta görs en plan kring stödinsatser vilket kan vara barnvakt vid möten, deltagande i boendets öppna förskola, föräldrautbildning samt egen kontaktperson/familj med fokus på föräldrastöd och avlastning i föräldrarollen.

Vid misstanke om missförhållanden så orosanmäler alltid Madickengården till socialtjänsten.