Kontaktmannaskap

Madickengården erbjuder kontaktmannaskap till personer som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan exempelvis handla om en individ som har bott på skyddat boende under en period men behöver stöttning både praktiskt och emotionellt för att kunna flytta till eget boende och bo självständigt.

Vid uppdrag om kontaktmannaskap från socialtjänsten omhändertar Madickengården hela kedjan från rekrytering, matchning, utbildning och handledning av kontaktperson till utvärdering och återkoppling till socialtjänst.

 
 
På Madickengården anpassas kontakmannaskapet efter den enskildes behov.

På Madickengården anpassas kontakmannaskapet efter den enskildes behov.

Kontaktperson

Madickengårdens erfarenhet är att individer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck behöver skydd och stöd under en längre tid för att gå vidare och leva helt självständigt.  Vi ser individens väg mot självständighet som en trappa där det externa stödet blir mindre ju längre upp på trappan som individen kommer. Ett led i detta arbete är därför en kontaktperson som stöttar både praktiskt, socialt och emotionellt utifrån den enskildes behov. En kontaktperson hjälper till med:

 • Kontakt med myndigheter (ex. skola, vård, socialtjänst, polis.)

 • Stöd i det fortsatta upprätthållandet av individens skydd (ex. säkerhetsplanering, skyddade personuppgifter, skydd på sociala medier)

 • Vardagsplanering

 • Planering av ekonomi

 • Motivering och stöd i aktiviteter och sociala kontakter

 • Stöd i studier/arbete

 
Personer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck behöver kontaktpersoner med hög kompetens och lång erfarenhet.

Personer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck behöver kontaktpersoner med hög kompetens och lång erfarenhet.

Anpassat stöd

Allt stöd anpassas efter den enskildes behov. Vår erfarenhet är att det krävs hög kompetens och lång erfarenhet för att kunna fullgöra uppdraget som kontaktperson med kvalité och resultat. Framförallt när det avser att vara kontaktperson till en individ med intellektuell funktionsnedsättning och/eller andra sårbarhetsfaktorer som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. För att möjliggöra detta omhändertar Madickengården hela kedjan när det gäller kontaktmannaskap, vilket innefattar:

 • Rekrytera och matcha rätt kontaktperson till en stödsökande. Samtliga kontaktpersoner har genomgått en intervjuprocess samt lämnat in belastningsregister.

 • Betala ut arvode/lön till kontaktpersonen

 • Utbilda och handleda varje kontaktperson

 • Sätta upp en enskild planering och schema för varje kontaktperson som anpassas efter den stödsökandes behov och beviljade insats.

 • Utvärdera kontaktmannaskapsinsatsen

 • Återkoppla till socialtjänst utefter behov och önskemål

För frågor om kontaktmannaskap, kontakt Madickengården på 0774- 406 600