Skyddat boende 24h

Madickengården rekommenderar ofta att en individ placeras på dygnet-runt enheten initialt för att dennes behov av stöd och insatser ska kunna bedömas.

Madickengården rekommenderar ofta att en individ placeras på dygnet-runt enheten initialt för att dennes behov av stöd och insatser ska kunna bedömas.

Skyddat boende dygnet-runt enhet

Madickengården erbjuder dygnet runt boende för hedersvåldsutsatta personer som är i behov av särskilt stöd. Det kan handla om en individs behov av stöd vid krisreaktioner såsom ångest och självskadebeteende. Det kan också handla om individer med intellektuell funktionsnedsättning som har en minskad förståelse för sitt skyddsbehov och som har en begränsad förmåga att ta hand om sig själv och sitt skydd.

Vi rekommenderar ofta att en individ placeras på dygnet-runt enheten initialt för att dennes behov av stöd och insatser ska kunna bedömas. Utöver en behovsbedömning görs också en risk- och skyddsbedömning som ligger till grund för den placerades säkerhetsplanering och och fortsatta insatser.

På Madickengården är det viktigt att varje individ som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och som kommer till oss känner sig trygg samt får sina behov tillgodosedda. Denna enhet är bemannad dygnet runt och det finns alltid möjlighet för fysiska stödsamtal och psykosocialt stöd.

Utöver ovanstående får den placerade hjälp och stöd i hushållsarbete så som matlagning, städ och tvätt. Madickengårdens skyddade boende arbetar efter tydliga rutiner för att individen ska bygga upp en struktur i vardagen samt vara skyddad från sina förövare.

 

Tillgänglighet och stöttning

Madickengårdens personal har stor kunskap om och lång erfarenhet av personer med eller utan intellektuell funktionsnedsättning som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Dagtid stöttar personalen de boende med alltifrån att påminna om de basala behoven såsom att äta, sova och sköta hygien, till att hjälpa till i kontakt med myndigheter samt att ordna med olika former av aktiviteter som anpassas efter den boendes kapacitet och behov.

Under kväll- och nattid är det mer vanligt förekommande att personer som levt med hedersrelaterat våld och förtryck får olika krisreaktioner på grund av traumatiska händelser den placerade har utsatts för. Reaktioner som ångest och självskadebeteende är vanligt förekommande. Personal på dygnet-runt enheten finns tillgänglig för att dels förebygga krisreaktioner genom aktiviteter, social samvaro och motivationsamtal, dels för att stödja individen om en krisreaktion uppstår.

Vidare arbetar personal intensivt med att få individen att förstå sin hotbild samt motiveras att följa den enskilda säkerhetsplanering som upprättats. Personer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck har ofta en mycket stor hotbild som tvärtom en vanlig uppfattning hos individen själv inte tilltar med tiden. Säkerhetsarbetet behöver upprepas dagligen initialt då kapaciteten att förstå sin hotbild många gånger är begränsad på grund av trauma men även nedsatt kognitiv förmåga hos individer med intellektuell funktionsnedsättning.

Madickengårdens dygnet-runt enhet erbjuder:

 • Utbildad och erfaren personal på plats dygnet runt

 • Risk- och skyddsbedömning

 • Utredning av individens behov

 • Underlag till barnavårdsutredningar (BBIC)

 • Stöd- och krissamtal när som helst på dygnet

 • Motivationssamtal

 • Samtal med psykolog

 • Individanpassad säkerhetsplanering

 • Regelbundna säkerhetssamtal

 • Stöd i att tillgodose individens basala behov

 • Stöd i vardagen med exempelvis matlagning, städning och dagliga rutiner

 • Daglig aktivitet och social samvaro

 • Helpension

Vill du placera hos oss?

För placeringsförfrågan kontakta vår nationella jourtelefon på 0774-406 600, öppet vardagar 9-17, eller maila oss på [email protected]