Placera i jourhem

Madickengårdens jourhem genomgår liksom familjehemmen en noggrann rekryterings- och utbildningsprocess samt har tät kontakt med familjehemskonsulenterna.

Madickengårdens jourhem genomgår liksom familjehemmen en noggrann rekryterings- och utbildningsprocess samt har tät kontakt med familjehemskonsulenterna.

 
Madickengårdens jourhem

Madickengårdens jourhem

Madickengårdens jourhem

Vid kortare och mer akuta placeringar kan Madickengården erbjuda jourhemsfamiljer. Madickengårdens jourhem är utredda och utbildade enligt samma modell som våra familjehem och våra familjehemskonsulenter har tätt kontakt med jourhemsfamiljerna och placerade under placeringstiden.

En jourhemsplacering kan komma att behövas när en individs behov och hotbild behöver utredas. Det kan handla om att ta reda på vart i landet individen kan placeras eller om individen har särskilda sårbarhetsfaktorer som behöver utredas.

Madickengården erbjuder underlag till utredningar vilket omhändertas av en av våra erfarna socionomer, det kan handla om barnavårdsutredningar, hot- och riskbedömningar och/eller utredning av stödbehov.

Vill du placera i ett av Madickengårdens jourhem?

Kontakta då vår nationella jourtelefon: 0774-406 600 eller [email protected]