Kompetens

Madickengårdens personal har kompetenser som täcker verksamhetens varierande behov.

Madickengårdens personal har kompetenser som täcker verksamhetens varierande behov.

Madickengårdens kompetenser

På Madickengården arbetar personal med kvalificerad utbildning och lång erfarenhet av målgruppen som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Utöver socionomer så arbetar även beteendevetare, pedagoger, jurister samt it- och säkerhetsexperter hos oss. Madickengården har psykologer kopplade till verksamheten och upparbetade samarbeten med BVC och MVC mottagningar, ungdomsmottagningar, habilitering, polis, arbetsförmedling och personal inom skolan.

Bok-2-green-chameleon-unsplash-webb-2500x1667.jpg
Hem-9-kari-shea-unsplash-webb-2500x1667.jpg

Kvalificerade metoder

Madickengården har även egna arbetsmetoder speciellt anpassade för målgruppen.

 • Landa starta flyga är en metod i tre steg som fokuserar på rehabilitering av individer som varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Landa starta flyga används i verksamhetens skyddade boenden och konsultativa familjehem.
  Läs mer om metoden här.

 • Nå vidare är en metod som särskilt fokuserar på hedersvåldsutsatta ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning.

 • Livscirkeln är en metod med fokus på ekonomisk självständighet för nyanlända kvinnor och kvinnor som är långt ifrån arbetsmarknaden.

Du kan läsa mer om Livscirkeln och Nå vidare här.

Kvalificerad personal

Personal på Madickengården är certifierad i flera metoder och vi kan erbjuda följande:

 • Patriark är ett risk- och skyddsbedömningsinstrument som bedömer risk för fortsatt hedersrelaterat våld.

 • Sara är ett risk- och skyddsbedömningsinstrument som bedömer risk för partnervåld.

 • Trappan som är ett samtalsstöd för barn som upplevt våld. Trappan erbjuds barn på Madickengården i åldrarna 6-12 år.

 • Underlag till socialtjänstens utredningar utifrån ”Barns behov i centrum” (BBIC).

 • V.I.P är ett förebyggande program i arbetet med våldsutsatta kvinnor som har en funktionsnedsättning.  

 • Samtalsmattan är ett kommunikationshjälpmedel som stödjer och ersätter talet med hjälp av pictobilder och används i samtal med individer som på grund av funktionsnedsättning, trauma och/eller andra kognitiva svårigheter behöver stöd i sin kommunikation.