Övriga tjänster

Madickengården består inte bara av skyddat boende och familjehem utan vi kan även bistå med ett antal övriga konsultativa tjänster för socialtjänst och andra verksamheter. Madickengårdens övriga tjänster kan även erbjudas när en individ inte är placerad hos oss.

Madickengården erbjuder följande tjänster:

  • Risk- och skyddsbedömningar utifrån Patriark, Sara, Freda samt Madickengårdens egna kartläggningsinstrument.

  • Underlag till barnavårdsutredningar i enlighet med BBIC.

  • Trappan - en modell för krissamtal för barn som upplevt våld i sin familj.

  • Öppen förskola för mammor och barn som utsatts för våld.

  • Kontaktmannaskap för personer som utsätts för eller har utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.

  • Utbildning och handledning inom hedersrelaterat våld och förtryck.

Om du som yrkesverksam är intresserad av någon av Madickengårdens övriga tjänster, vänligen kontakta oss på telefon: 0774 - 406 600 eller E-post: [email protected].

 
 
På Madickengården utförs och uppdateras regelbundet risk- och skyddsbedömningar för samtliga individer som är placerade hos oss.

På Madickengården utförs och uppdateras regelbundet risk- och skyddsbedömningar för samtliga individer som är placerade hos oss.

Skyddsbedömning

Madickengårdens personal har mångåriga kunskap och erfarenhet av hedersrelaterat våld och förtryck samt intellektuell funktionsnedsättning och är certifierade i PATRIARK och SARA samt utbildade i FREDA. Madickengården även tagit fram ett eget risk- och skyddsbedömningsinstrument som är anpassat till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi utför och uppdaterar regelbundet risk- och skyddsbedömningar för samtliga placerade hos oss. Vidare erbjuder vi socialtjänst i hela landet hjälp med risk- och skyddsbedömningar i ärenden där hedersrelaterat våld och förtryck misstänks. 

 
Madickengården erbjuder en rad olika insatser som är särskilt riktade mot barn och unga.

Madickengården erbjuder en rad olika insatser som är särskilt riktade mot barn och unga.

Insatser barn

Att som barn bli utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller uppleva våld mot andra familjemedlemmar får stora konsekvenser för barns fysiska och psykiska hälsa. Alla barn som placeras på Madickengården får tillgång till en trygg, lugn och stimulerande miljö att läka och utvecklas i. För att möjliggöra detta så erbjuder Madickengården en rad olika insatser som är särskilt riktade mot barn och unga. 

 
Madickengårdens kontaktpersoner stöttar både praktiskt, socialt och emotionellt utifrån den enskildes behov.

Madickengårdens kontaktpersoner stöttar både praktiskt, socialt och emotionellt utifrån den enskildes behov.

Kontaktmannaskap

Madickengården anpassar kontakmannaskapet efter den enskildes behov. För att säkerställa kompetens och erfarenhet omhändertar Madickengården hela kedjan när det gäller kontaktmannaskap, från rekrytering och utbildning till utvärdering och återkoppling. 

 
Madickengården erbjuder riktade utbildningar och handledning för yrkesverksamma i samarbete med TRIS.

Madickengården erbjuder riktade utbildningar och handledning för yrkesverksamma i samarbete med TRIS.

Utbildning och handledning

Madickengården erbjuder handledning och utbildning till yrkesverksamma via TRIS – tjejers rätt i samhället. Utbildningar baseras på erfarenheter och kunskaper om målgruppen samt på aktuell nationell och internationell forskning om hedersrelaterat våld och förtryck. 

Handledningen kan vara ett komplement till TRIS utbildningar, men kan också utformas oberoende som kompetensförstärkning och fördjupning I ämnet hedersrelaterat våld och förtryck.