TRIS Konferens Gömd & Glömd

trisbild1.jpg

TRIS, tjejers rätt i samhället håller en heldagskonferens en 20:e maj 2019 i Uppsala om Arvsfondsprojektet Gömd & Glömd som handlar om personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext och möjliga vägar till förbättringar för målgruppen. 

TRIS projekt belyser yrkesverksammas kunskaper och erfarenheter av personer med intellektuell funktionsnedsättning utsatta för hedersvåld och förtryck, samt egna erfarenheter hos deltagare på daglig verksamhet. 

Under konferensen kommer du bland annat att få ta del av: 

 • Praktiskt exempel på hur man kan arbeta med HRV-frågor inom daglig verksamhet. 

 • En lättläst skrift riktat till personer med intellektuell funktionsnedsättning utifrån temat för konferensen. 

 • En brittisk studie om tvångsäktenskap bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

 • Panelsamtal om bl.a. lagstiftning kring tvångsäktenskap samt strategier och politiska visioner om förbättringar för målgruppen. 

Öppningsanförandet kommer att hållas av Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation. 

Bland andra medverkar: 

 • Göran Lambertz, f.d. justitieråd & JK   

 • Rachael Clawson, the University of Nottingham   

 • Jenny Edin, Polisens Nationella Operativa Avdelning (NOA)   

 • Sofia Venemalm, strateg i Uppsala Kommun   

 • Eva Christiernin (S)   

 • Angelique Prinz Blix (L)   

 • Ilona Szatmari Waldau (V)  

 • Petronella Fritz & Ann-Helen Westerdahl, Funktionsstödsförvaltningen Malmö stad  

 • Hans Nilsson, Delaktighetsbyrån   

 • Susann Arnehed, Arvsfondsdelegationen  

Moderator för dagen är Kristina Bromark, brukarombud i Uppsala kommun.  

Anmälan och ytterligare information finns på TRIS webbsida