Kommunikationsverktyget Våga förstå!

kommunikationsverktyget1.jpg

TRIS (Tjejers rätt i samhället), som i sin verksamhet möter hedersvåldsutsatta ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning, har tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland utvecklat verktyget Våga förstå! TRIS erfarenheter visar att barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning har svårt för att uttrycka sina känslor, relatera till och berätta om vad de utsatts för verbalt. 

Våga förstå! är ett kommunikationsverktyg som gör det möjligt för barn och unga med olika typer av kommunikationssvårigheter att uttrycka sina känslor och berätta om sin utsatthet med hjälp av emojis och bilder. Kommunikationsverktyget Våga förstå! är dessutom unikt i och med att det särskilt lyfter situationer som inkluderar hedersvåldsutsatta barn och ungas erfarenheter av exempelvis barn- och tvångsäktenskap samt könsstympning. 

Kommunikationsverktyget Våga förstå! består av två typer av delar, dels ”scenariobilder” som beskriver både personer, föremål och händelser och dels emojis som illustrerar känslor. Dessa delar kan användas tillsammans för att beskriva ett skeende eller ett händelseförlopp och de ger även stöd åt att uttrycka känslor. Delarna kan användas en och en eller sättas ihop många tillsammans, allt efter behov och vad som passar för tidpunkten.  

Läs mer om verktyget hos TRIS

Kommunikationsverktyget Våga förstå! är ett onlineverktyg som kan användas här.