Placering på Madickengården

Hem_dan-gold-aJN-jjFLyCU-unsplash_ORIGINAL.jpg
 

Från förfrågan till placering

Det ska vara enkelt för dig som socialsekreterare att placera hos oss på Madickengården. Vid en placering omhändertar vi på Madickengården alla delar så att du som socialsekreterare ska kunna lägga ditt fokus på myndighetsutövningen.

Placera på Madickengården

För placeringsförfrågan kontakta vår nationella jourtelefon på 0774-406 600, öppet vardagar 9-17, maila oss på [email protected] eller använd vårt kontaktformulär:

Hur går en placering till

Vi som arbetar på Madickengården har adekvat utbildning och lång erfarenhet av att arbeta med individer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Nedanstående steg sker från det att en placeringsförfrågan inkommer från socialtjänsten till att placeringen äger rum:

 1. Placeringsförfrågan - när du ringer till oss får du tala med en av våra placeringshandläggare. Du får grundläggande information om Madickengården och våra olika placeringsformer. Du som handläggare informerar om individen som behöver placeras.

 2. Vi rekommenderar en lämplig placeringsform utifrån individens behov och du beslutar vilken placeringsform som blir aktuell, Madickengården har fem placeringsformer:


  - 24h dygnet runt
  - Förstärkt utsluss
  - Familjehem
  - Jourhem
  - Eget boende

 3. Placerar du i familjehem eller jourhem tilldelas du en familjehemskonsulent. Placerar du på ett av Madickengårdens skyddade boenden har du kontakt med Madickengårdens föreståndare. Familjehemskonsulenten/föreståndaren kommer vara ansvarig för all kontakt under hela placeringsperioden.

 4. Madickengårdens föreståndare eller familjehemskonsulent genomför ett inskrivningssamtal där information om den placerade hämtas in, det praktiska runt placeringen planeras och vi informerar om grundläggande säkerhetsrutiner. Madickengården kan ombesörja hämtning vid behov.

 5. Den placerade individen flyttar in. Basala behov, psykosocialt stöd och skydd omhändertas omgående så att individen får möjlighet att landa i sin nya tillvaro.
  Läs mer om vår arbetsmetod här.

Under placeringstiden får du som socialtjänstsekreterare kontinuerlig information genom uppföljningsmöten, månadsrapporter, genomförandeplan, säkerhetsplanering, hot- och riskbedömning samt andra relevanta dokument.