TRIS konferensutgåva av boken "Ingen ska bli gömd och glömd"

Under konferensen Gömd & Glömd den 20 maj 2019 lanserade TRIS en konferensutgåva av Sveriges första lättlästa bok som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

I konferensutgåvan presenteras valda delar ur den lättlästa boken ”Ingen ska bli gömd och glömd - En lättläst bok om heders-relaterat våld och förtryck och intellektuell funktions-nedsättning". Boken är framtagen inom ramen för TRIS Arvsfondsprojekt Gömd & Glömd - ett projekt om vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext. 

Materialet är unikt i sitt slag och är anpassat för personer med intellektuell funktionsnedsättning. I boken används bland annat pictogrambilder och i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten presenterar TRIS helt nya och unika bilder som ska hjälpa målgruppen att förstå tvångsäktenskap, barnäktenskap och könsstympning av flickor.   

Boken finns att ladda ner på TRIS hemsida 

Projektet Gömd & Glömd är en del av TRIS arbete med individer, vuxna som barn, med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. TRIS arbetar för att målgruppen och deras särskilda utsatthet ska upptäckas och uppmärksammas av beslutsfattare och yrkesverksamma.

Ingen-ska-bli.jpg